On-line přihláška

Zde se můžete přihlásit na kurz do Brna  //  7. 2. 2019

Původní termín 31. 1. 2019 zrušen z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.


Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Každý účastník musí vyplnit svou přihlášku (na jeden e-mail lze přihlásit pouze jednoho účastníka).
Nelze v jedné přihlášce pouze přepsat jméno účastníka - tím se vyruší prvně přihlášený! Děkujeme za pochopení.

 

Daňový doklad obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška